Ngày 6/12/2019, đấu giá quyền sử dụng 34 thửa đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 do Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh ủy quyền như sau:

V/v: Đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Hang (giai đoạn 1) tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình – Đợt 1

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 70/2019/HĐĐG – GLOBAL AC giao kết ngày 13 tháng 11 năm 2019, ký giữa Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh và Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu.

Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất ở thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Hang (giai đoạn 1) tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình – Đợt 1.

Tổng số thửa đất đưa ra đấu giá: 34 thửa.

Tổng diện tích đất: 6.633,6 m2.

Tổng giá khởi điểm: 18.164.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT).

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Tài sản được bán theo hiện trạng và theo phương thức đấu giá công khai.

Đại diện đơn vị có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh. Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Tổng giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm: 18.164.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí, lệ phí và các chi phí khác phục vụ cho việc kê khai đăng ký quyền sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của nhà nước.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ/thửa đối với các thửa đất có mức giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đối với các thửa đất có mức giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng/thửa (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ ngày 14/11/2019 đến 16h30 phút ngày 04/12/2019 tại các địa chỉ sau:

Tại trụ sở Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 16 Lê Quý Đôn, tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu. Địa chỉ: Số 71 Lý Thường Kiệt, Tp.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tài sản được đăng: Đăng thông tin trên Đài truyền hình Quảng Bình ngày 14/11/2019 và đăng trên báo Quảng Bình ngày 19/11/2019.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 27/11/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá hoặc tại sơ đồ niêm yết tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh, UBND thị trấn Quán Hàu;

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và bước giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ);

Theo phương thức trả giá lên (bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm);

Bước giá: Tối thiểu 01 lần trả giá, tối đa không hạn chế (áp dụng cho trường hợp một thửa đất có 2 người trở lên cùng trả giá cao nhất và bằng nhau).

Đối với những thửa đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: Bước giá tối thiểu 5.000.000 đồng/01 lần trả giá.

Đối với những thửa đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng: Bước giá tối thiểu 10.000.000 đồng/01 lần trả giá.

Đối tượng, điều kiện và cách thức thực hiện thủ tục đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và phương án đấu giá đã phê duyệt.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các đối tượng quy định tại mục 10 nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất khi đủ điều kiện sau: Có đơn xin tham gia đấu giá tài sản; Cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định; Mỗi hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân tham gia đấu giá; Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định; định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định; định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm ckhoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Cách thức thực hiện thủ tục đấu giá: Theo thông báo, nội quy, quy chế và quy trình của Công ty tại Chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 02/12/2019 đến 16 giờ 30 ngày 04/12/2019 vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu;

- Nộp tiền đặt trước vào tài Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu. Số tài khoản: 53110001056079 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quảng Bình.

- Bỏ phiếu trả giá tại Trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 16 Lê Quý Đôn, tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 08h00 phút ngày 06/12/2019 tại trụ sở UBND thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.39406853 - (028) 62561989    DĐ: 0987435509

Fax: 028.39406853 - (028) 62561989

Văn phòng đại diện/Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Điện thoại: (0232) 3798555       DĐ: 0354754505

Fax    : (0232) 3798555      DĐ: 0817144355

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 16 Lê Quý Đôn, tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: (0232) 3910460.

Và tại các địa phương có thửa đất đưa ra đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết về tài sản trước khi tham gia đấu giá.

 

PHỤ LỤC

Đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Hang (giai đoạn 1) tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình – Đợt 1

TT

Vị trí

Thửa đất số

Tờ BĐĐC số

Diện tích (m2)

Giá đất
khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua hồ sơ
(đồng)

Ghi
chú

1

Tiểu khu 4

153

28

171,0

462.000.000

80.000.000

200,000

2

Tiểu khu 4

155

28

185,5

459.000.000

80.000.000

200,000

3

Tiểu khu 4

156

28

216,7

536.000.000

80.000.000

500,000

4

Tiểu khu 4

82

31

193,9

524.000.000

80.000.000

500,000

5

Tiểu khu 4

83

31

210,8

569.000.000

80.000.000

500,000

6

Tiểu khu 4

84

31

171,0

462.000.000

80.000.000

200,000

7

Tiểu khu 4

85

31

171,0

462.000.000

80.000.000

200,000

8

Tiểu khu 4

86

31

166,5

524.000.000

80.000.000

500,000

02 mặt tiền

9

Tiểu khu 4

87

31

166,5

524.000.000

80.000.000

500,000

02 mặt tiền

10

Tiểu khu 4

89

31

161,6

436.000.000

80.000.000

200,000

11

Tiểu khu 4

90

31

161,6

436.000.000

80.000.000

200,000

12

Tiểu khu 4

91

31

161,6

436.000.000

80.000.000

200,000

13

Tiểu khu 4

92

31

161,4

436.000.000

80.000.000

200,000

14

Tiểu khu 4

93

31

180,0

486.000.000

80.000.000

200,000

15

Tiểu khu 4

94

31

260,3

820.000.000

80.000.000

500,000

02 mặt tiền

16

Tiểu khu 4

153

32

170,9

461.000.000

80.000.000

200,000

17

Tiểu khu 4

154

32

171,1

462.000.000

80.000.000

200,000

18

Tiểu khu 4

157

32

243,0

601.000.000

80.000.000

500,000

19

Tiểu khu 4

160

32

252,1

681.000.000

80.000.000

500,000

02 mặt tiền

20

Tiểu khu 4

164

32

171,0

462.000.000

80.000.000

200,000

21

Tiểu khu 4

167

32

170,8

461.000.000

80.000.000

200,000

22

Tiểu khu 4

168

32

171,1

462.000.000

80.000.000

200,000

23

Tiểu khu 4

169

32

272,3

796.000.000

80.000.000

500,000

02 mặt tiền

24

Tiểu khu 4

170

32

187,0

463.000.000

80.000.000

200,000

25

Tiểu khu 4

171

32

193,7

479.000.000

80.000.000

200,000

26

Tiểu khu 4

173

32

193,1

521.000.000

80.000.000

500,000

27

Tiểu khu 4

174

32

194,0

524.000.000

80.000.000

500,000

28

Tiểu khu 4

175

32

207,3

513.000.000

80.000.000

500,000

29

Tiểu khu 4

176

32

200,4

496.000.000

80.000.000

200,000

30

Tiểu khu 4

178

32

180,1

486.000.000

80.000.000

200,000

31

Tiểu khu 4

179

32

180,1

486.000.000

80.000.000

200,000

32

Tiểu khu 4

180

32

180,1

486.000.000

80.000.000

200,000

33

Tiểu khu 4

181

32

218,0

687.000.000

80.000.000

500,000

02 mặt tiền

34

Tiểu khu 4

182

32

338,1

1.065.000.000

80.000.000

500,000

02 mặt tiền

Tổng cộng: 34 thửa

6.633,6

18.164.000.000