Ngày 6/12/2019, đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Số 03 đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất giáp Chợ trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. Cụ thể:

- Tổng diện tích: 1.589,7m2 chia thành 18 lô đất tương ứng với 18 thửa đất, thửa đất có diện tích nhỏ nhất là 75,4 m2, thửa đất có diện tích lớn nhất là 249,0 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Vị trí khu đất: Đường Chi Lăng (đoạn từ phía Bắc đầu Cầu Mẹt đến Ngã ba đường Hoàng Đình Kinh giao đường Chi Lăng), Khu Tân Mỹ I, thị trấn

Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ranh giới khu đất đấu giá được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 75-2019 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng lập và xác nhận ngày 26/8/2019.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 03/12/2019 tại khu đất

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm cho 1m2 đất:

- Lô số 1 (Thửa đất số 493): 23.000.000 đ/m2.

- Từ lô số 2 đến lô số 6 (thửa đất số 494 đến thửa đất số 498): 14.000.000 đồng/m2.

- Từ lô số 7 đến lô số 11 (thửa đất số 499 đến thửa đất số 503): 12.600.000 đồng/m2.

- Từ lô số 12 đến lô số 18 (thửa đất số 504 đến thửa đất số 510):

11.200.000 đồng/m2.

Giá khởi điểm đối với từng lô đất theo Phụ lục đính kèm thông báo.

Tổng giá khởi điểm toàn bộ khu đất: 22.372.300.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật. 

6. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

  Tiền đặt trước:

+ Lô số 1: 1.145.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu đồng);

+ Từ lô số 2 đến lô số 18: 160.000.000 đồng/1 lô (Một trăm sáu mươi triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào một trong bốn tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sau:

+ Số TK: 119000088684 tại Ngân hàng Công thương CN tỉnh Lạng Sơn

+ Số TK 0981000555666 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Lạng Sơn

+ Số TK 005572883456 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn.

+ Số TK 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn;

Trong thời hạn 03 ngày (trong giờ hành chính) từ ngày 03, 04. 05/12/2019.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 08/11/2019 đến ngày 03/12/2019 tại nơi tiếp nhận và đăng ký tham gia đấu giá - Tầng 1 tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá là Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên đến trụ sở làm việc của Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá, nhận hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá do Viên chức Trung tâm thực hiện trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định;

+ Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn theo quy định. Trong trường hợp khách hàng không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 03, 04, 05/12/2019.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 06/12/2019 tại UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 03 đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a) Hình thức đấu giá: Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; SĐT: 0205.3.717.994) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Số 03 đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn)./.

PHỤ LỤC

Lô đất

Tờ bản đồ

Số thửa đất

Diện tích (m2 )

Mục đích

Vị trí

Giá đất UBND tỉnh quy định

Hệ số điều chỉnh giá đất (K)

Đơn giá khởi điểm 01 m2 (VNĐ)

Giá khởi điểm cả lô đất (VNĐ)

sử dụng đất

Lô 1

15

493

249

ODT

VT1

6.000.000

3,83

23.000.000

5.727.000.000

Lô 2

15

494

80

ODT

VT2

2.400.000

5,83

14.000.000

1.120.000.000

Lô 3

15

495

79

ODT

VT2

2.400.000

5,83

14.000.000

1.106.000.000

Lô 4

15

496

78

ODT

VT2

2.400.000

5,83

14.000.000

1.092.000.000

Lô 5

15

497

77,5

ODT

VT2

2.400.000

5,83

14.000.000

1.085.000.000

Lô 6

15

498

76,7

ODT

VT2

2.400.000

5,83

14.000.000

1.073.800.000

Lô 7

15

499

76,5

ODT

VT2

2.400.000

5,25

12.600.000

963.900.000

Lô 8

15

500

76,4

ODT

VT2

2.400.000

5,25

12.600.000

962.640.000

Lô 9

15

501

76,4

ODT

VT2

2.400.000

5,25

12.600.000

962.640.000

Lô 10

15

502

76,2

ODT

VT2

2.400.000

5,25

12.600.000

960.120.000

Lô 11

15

503

76

ODT

VT2

2.400.000

5,25

12.600.000

957.600.000

Lô 12

15

504

76

ODT

VT2

2.400.000

4,67

11.200.000

851.200.000

Lô 13

15

505

75,7

ODT

VT2

2.400.000

4,67

11.200.000

847.840.000

Lô 14

15

506

75,7

ODT

VT2

2.400.000

4,67

11.200.000

847.840.000

Lô 15

15

507

75,6

ODT

VT3

1.800.000

6,22

11.200.000

846.720.000

Lô 16

15

508

75,4

ODT

VT3

1.800.000

6,22

11.200.000

844.480.000

Lô 17

15

509

75,6

ODT

VT3

1.800.000

6,22

11.200.000

846.720.000

Lô 18

15

510

114

ODT

VT3

1.800.000

6,22

11.200.000

1.276.800.000

Tổng cộng

1589,7

22.372.300.000