Ngày 6/12/2019, đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản công trình Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Long An

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 do Sở Y tế Long An ủy quyền như sau: