Ngày 6/12/2018, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2018 do Trung tâm Công tác Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Công tác Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang; địa chỉ: Khu hành chính Tỉnh ủy, Đường Nguyễn An Ninh, khu vực 4, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Tài sản đấu giá: Xe ô tô biển số: 95A-0252, nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: RZH114; loại xe ô tô khách; số máy: 1RZ-2603056; số khung: RZH114-5000743; màu sơn: Ghi; số chỗ ngồi: 12; do Nhật Bản sản xuất năm 2001; hiện trạng tài sản đã qua sử dụng.

4. Giá khởi điểm: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 29/11/2018 và ngày 30/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Nhà xe Tỉnh ủy Hậu Giang (Khu hành chính Tỉnh ủy, Đường Nguyễn An Ninh, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời hạn: Từ ngày 20/11/2018 đến 16h30 ngày 03/12/2018.

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 10.000.000đ/hồ sơ. Khách hàng nộp từ ngày 03/12/2018 đến 10h30 ngày 05/12/2018 (trong giờ hành chính).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/11/2018 đến 16h30 ngày 03/12/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu).

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với người được ủy quyền tham gia đấu giá:

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người được ủy quyền.

+ Văn bản ủy quyền (bản chính).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (từ ngày 03/12/2018 đến 10h30 ngày 05/12/2018).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/12/2018 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345 - Fax: 02933 581456.