Ngày 6/12/2018, đấu giá toàn bộ công trình xây dựng, cây cối lâm mộc trên đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2018 do Ban Quản lý Các Khu Công Nghiệp Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168    ĐT: 02106 266 699

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Ban Quản lý Các Khu Công Nghiệp Phú Thọ. Số 332, đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá.Toàn bộ công trình xây dựng, cây cối lâm mộc trên đất tại thửa đất số 744, tờ bản đồ số F-48-91-(60-36)-C-IV, diện tích thực tế xác định là 2.584,0m2 đất xây dựng trụ sở, nhà liên kết đào tạo, thời hạn sử dụng đến ngày 23/05/2048, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 575629, do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 24/06/2010 cho Trung Tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Khu Công nghiệp, tại Lô số 8, khu Công nghiệp Thụy Vân giai đoạn 1, TP Việt Trì, Phú Thọ (Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 204/2018/CTTĐ/DATC/PI ngày 20/09/2018).

Nguồn gốc: Tài sản thanh lý.

3.2. Giá khởi điểm tài sản trên đất: 813.519.000 đồng (Tám trăm mười ba triệu, năm trăm mười chín nghìn đồng chẵn),mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, các loại thuế, phí và chi phí trên do bên mua tài sản chịu. Trong đó:

+ Giá trị công trình xây dựng trên đất: 773.533.600 đồng.

+ Giá trị cây cối lâm mộc trên đất: 39.985.000 đồng.

3.3. Tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 162.704.000đồng, phí tham gia đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ,

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21, 22, 23/11/2018,tại Lô số 8, khu Công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 03/12/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 03, 04, 05/12/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 2700 20100 6868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 06/12/2018, tại Số 3443, Đường Hùng Vương, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọhoặc Ban Quản lý Các Khu Công Nghiệp Phú Thọ.Số 332, đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.ĐT: 02103 843 021.