Ngày 6/12/2018, đấu giá gỗ xẻ và máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Chi nhánh Cty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2018 do Hạt kiểm lâm Tây Trà ủy quyền như sau: