Ngày 6/12/2018, đấu giá 1.360.746 cổ phần của Công ty CP Đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát

(BĐT) - Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản lần 10 vào ngày 6/12/2018 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Giá trị 1.360.746 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 5.347.664.277 đồng (Năm tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi bốn ngàn, hai trăm bảy mươi bảy đồng). Tương đương mệnh giá cổ phần là 3.930 đồng/1 cổ phần (Ba ngàn, chín trăm ba mươi đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan (nếu có).

- Tiền đặt trước: 268.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 05/12/2018 (Trong giờ làm việc hành chính) vào số tài khoản sau của Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm:

- Số tài khoản 115.000.190919 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Đồng Nai.

3. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/12/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

4. Thời hạn, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/12/2018 tại nơi có tài sản (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

5. Thời hạn, địa điểm đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/12/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

6. Hình thức, phương thức, bước giá đấu giá tài sản:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu: 5.000.000/lần trả giá.

7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 06/12/2018.

8. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

9. Điều kiện đăng ký, nộp tiền tham gia đấu giá tài sản:

- Người đăng ký đấu giá phải nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian quy định theo Thông báo này.

- Người tham gia đấu giá chịu phí giao dịch của Ngân hàng (nếu có) khi nộp tiền đặt trước hoặc nhận tiền đặt trước (trong trường hợp không trúng đấu giá) qua hình thức chuyển khoản.

- Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tài sản, đề nghị gửi đơn đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa trong thời hạn đăng ký để được trả lời, giải quyết.

- Người phải thi hành án được quyền chuộc lại tài sản trước ngày đấu giá 01 ngày (theo khoản 5, Điều 101 luật Thi hành án dân sự năm 2008).

- Người mua tài sản nộp phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật. (nếu có).

- Người mua tài sản nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa trong vòng 15 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc đấu giá kết thúc.

Cần biết thêm chi tiết liên hệ:

Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

- Địa chỉ: Số T04-B2, Nguyễn Ái Quốc, KP.3, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại : 0251.3943.338.