Ngày 6/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Số 5- Quốc gia phối hợp với Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 6/11/2019 như sau:

1. Thông tin các thửa đất: (1) Thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến: gồm 14 thửa, tổng diện tích: 1.660,29 m2, giá khởi điểm: 11.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 150.000.000 đ/thửa; tiền hồ sơ: 500.000 đ/hs; (2) Khu đất KDDV xã Nguyễn Trãi: tiền hồ sơ: 500.000 đ/hs; (i) Nhóm 1: gồm 02 thửa, tổng diện tích: 204,60 m2; giá khởi điểm: 6.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 100.000.000 đ/thửa; (ii) Nhóm 2: gồm 02 thửa, tổng diện tích: 247,71 m2; giá khởi điểm: 6.500.000 đ/m2; tiền đặt trước: 150.000.000 đ/thửa; (3) Thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi: gồm 03 thửa đất, tổng diện tích: 258,89 m2; giá khởi điểm: 4.200.000 đ/m2; tiền đặt trước: 70.000.000 đ/thửa; tiền hồ sơ: 200.000 đ/hs. Bước giá áp dụng chung: 200.000 đ/m2.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 16/10 đến 04/11/2019 (giờ hành chính). Tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và UBND huyện Thường Tín.

Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Tại Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín hoặc gửi thư đảm bảo đến: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 01/11 và 04/11/2019 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc Gia.

5. Thời gian xem thực địa: trong 02 ngày: 30/10 và 31/10/2019 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30 ngày 06/11/2019 tại Hội trường HU – UBND huyện Thường Tín.

* Liên hệ: Công ty ĐG Hợp danh Số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619 -Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín; ĐT: 0243.3762600.