Ngày 6/11/2019, đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La (địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 5 tầng thuộc nhà khách UBND tỉnh Sơn La, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào hồi 9h00ph ngày 06/11/2019 (Thứ tư) tại Hội trường tầng 4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

4. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiêu chí về vốn chủ sở hữu, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

4.1. Tên tài sản đấu giá: Quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ cát sạn trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

4.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: R=5% theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La, chi tiết từng mỏ như sau:

- Mỏ 01: R = 5% (Năm phần trăm)

- Mỏ 02: R = 5% (Năm phần trăm)

- Mỏ 03: R = 5% (Năm phần trăm)

- Mỏ 04: R = 5% (Năm phần trăm)

Lưu ý: Giá khởi điểm chưa bao gồm chi phí khảo sát thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan

4.3. Tiêu chí về vốn sở hữu:

- Mỏ 01: Tiêu chí về vốn sở hữu ít nhất bằng 233.653.000 đồng

- Mỏ 02: Tiêu chí về vốn sở hữu ít nhất bằng 246.015.000 đồng

- Mỏ 03: Tiêu chí về vốn sở hữu ít nhất bằng 674.379.000 đồng

- Mỏ 04: Tiêu chí về vốn sở hữu ít nhất bằng 276.922.000 đồng.

4.4. Tiền hồ sơ (bằng tiền mặt): 500.000đồng/hồ sơ

5. Tiền đặt trước

5.1. Tiền đặt trước:

- Mỏ 01: 375.128.000đồng/hồ sơ

- Mỏ 02: 300.168.000đồng/hồ sơ

- Mỏ 03: 751.366.000đồng/hồ sơ

- Mỏ 04: 444.541.000đồng/hồ sơ

Lưu ý: Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định tại khoản 6,8 Điều 39 Luật ĐGTS năm 2016 và khoản tiền này được nộp vào ngân sách nhà nước; tiền đặt trước không nộp đủ theo quy định thì hồ sơ đã nộp không hợp lệ.

5.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 05/11/2019

5.3. Hình thức nộp tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La, số tài khoản 4111.00002.55355, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Sơn La (BIDV Sơn La) hoặc bằng bảo lãnh Ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản, giấy tờ về tài sản; bán, nhận, xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tham khảo tài liệu (Trong giờ hành chính): Từ ngày 05/8/2019 đến hết ngày 08/8/2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo tài liệu, đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La trước 02 ngày làm việc).

- Thời gian, địa điểm khảo sát thực địa (Trong giờ hành chính): Từ ngày 05/8/2019 đến hết ngày 08/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá được khảo sát thực địa khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khảo sát thực địa đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La trước 02 ngày làm việc).

Địa điểm (nơi có tài sản đấu giá):

+ Mỏ 01: Tại Trại 8, Tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

+ Mỏ 02: Tại Khu 1, Tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

+ Mỏ 03: Tại Khu 4, Tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

+ Mỏ 04: Tại Khu 1, Tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

6.2. Thời gian, địa điểm bán, nhận, xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 05/8/2019 đến hết ngày 28/8/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.

- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 29/8/2019 đến hết ngày 27/9/2019 tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La - Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La).

- Thời gian xét chọn hồ sơ tham gia cuộc đấu giá: Từ ngày 28/9/2019 đến hết ngày 24/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La thực hiện xét chọn hồ sơ theo quy định của pháp luật.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng quy định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

8.3. Bước giá:

- Mỏ 01: 6% R/vòng đấu (Sáu phần trăm R/vòng đấu) tương đương 0,3% theo mức giá khởi điểm (R).

- Mỏ 02: 6% R/vòng đấu (Sáu phần trăm R/vòng đấu) tương đương 0,3% theo mức giá khởi điểm (R).

- Mỏ 03: 4% R/vòng đấu (bốn phần trăm R/vòng đấu) tương đương 0,2% theo mức giá khởi điểm (R).

- Mỏ 04: 6% R/vòng đấu (Sáu phần trăm R/vòng đấu) tương đương 0,3% theo mức giá khởi điểm (R).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La - Điện thoại: 02123.859.804.

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La - Điện thoại: 02123.752.097.