Ngày 6/11/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương

(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 6/11/2019 như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Lắp đặt hệ thống điện; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Chuẩn bị mặt bằng; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;…

Vốn điều lệ 198.719.660.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 4.622.400 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 06/11/2019

Giá khởi điểm: 143.700 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 4.622.400 cổ phần

Khối lượng tối đa: 4.622.400 cổ phần