Ngày 6/11/2018, đấu giá vật tư thiết bị tại TP.HCM

(BĐT) - Chi nhánh Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2018 do Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH - Công ty Thí nghiệm Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

- Lô 1: Là những tài sản có CTNH bao gồm 02 danh mục VTTBPT, 14 danh mục TSCĐ và 77 danh mục CCDCĐN;

- Lô 2: Là những tài sản không có CTNH bao gồm 13 danh mục VTTBPT, 7 danh mục tài sản cố định, 65 danh mục CCDCĐN, là chất thải rắn công nghiệp.

Giá khởi điểm:

- Lô 1, giá khởi điểm chưa bao gồm 10% thuế GTGT: 63.000.000 đồng.

- Lô 2, giá khởi điểm chưa bao gồm 10% thuế GTGT: 246.000.000 đồng.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được các loại giấy tờ sau:

+ Đối với lô 1: (i) Giấy chứng nhận ĐKKD; (ii) Giấy phép hành nghề xử lý CTNH có địa bàn hoạt động và danh sách CTNH được phép xử lý phù hợp với mã CTNH: 170304, 180102, 190205, 190601.

+ Đối với lô 2: (i) Giấy chứng nhận ĐKKD; (ii) Giấy phép hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc Giấy phép hành nghề  xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường nhưng không có chức năng vận chuyển thì phải có hợp đồng liên doanh, liên kết với đơn vị có giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH hoặc Giấy phép hành nghề xử lý CTNH.

- Lưu ý: Các giấy tờ trên phải được sao y trong thời hạn 03 tháng, việc vận chuyển tài sản từ kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về môi trường.

Thời gian bán hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/10 đến 16h00’, ngày 02/11/2018.

Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm bằng chuyển khoản, ngày 02/11/2018 (báo có ngân hàng tính đến 16h00’).

Xem tài sản: Ngày 01 & 02/11/2018.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 10h00’, ngày 06/11/2018.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Chi nhánh Công ty CP Đấu giá Việt Nam, số 108 Hoa Cúc, P.7, Q.PN, TP.HCM. ĐT: 028 3517 4055.

Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH - Công ty Thí nghiệm Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh.