Ngày 6/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá QSDĐ vào ngày 6/10/2019 theo đề nghị của Trung tâm PTQĐ&CCN huyện Lục Ngạn (TT. Quỹ đất). Địa chỉ: Khu Lê Duẩn, TT. Chũ, huyện Lục Ngạn, như sau:

Tài sản đấu giá: QSDĐ đối với 80 lô đất ở thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sau cây xăng xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Diện tích: Từ 69,3 m2/lô đến 230,0 m2/lô.

Giá khởi điểm: Từ 353.430.000 đồng/lô đến 2.928.052.000 đồng/lô.

Tiền đặt trước ở các mức: 50.000.000 đồng/lô, 150.000.000 đồng/lô, 200.000.000 đồng/lô.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ đến trước 16h30, ngày 03/10/2019 tại trụ sở Công ty DHL; TT. Quỹ đất (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty DHL vào các ngày 02, 03, 04/10/2019.

Thời gian đấu giá: 08h30, ngày 06/10/2019 tại UBND xã Biển Động.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh DHL. Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 02043.525.676.