Ngày 6/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 35 ô đất tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng ủy quyền vào ngày 6/10/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng, số 151, đường Cách mạng tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo thắng.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

3. Tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 35 ô đất LK 5 ở đô thị, tại Khu đất sau Hạ tầng kỹ thuật kè bờ tả Sông Hồng, Tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, như sau: 

TT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/lô đất)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tiền đặt trước
(đồng/lô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/ hồ sơ)

Giá khởi điểm

I

Khu liền kề 5(Gồm 35 ô, tổng diện tích 3.093m2)

1

Lô số 01

112

3.600.000

90.000.000

200.000

403.200.000

2

Lô số 11

80

3.000.000

45.000.000

200.000

240.000.000

3

Lô số 3,12,13

81

3.000.000

45.000.000

200.000

243.000.000

4

Lô số 4,14

82

3.000.000

45.000.000

200.000

246.000.000

5

Lô số 5,15

83

3.000.000

45.000.000

200.000

249.000.000

6

Lô số 6,16,17

84

3.000.000

50.000.000

200.000

252.000.000

7

Lô số 7,8,18

85

3.000.000

50.000.000

200.000

255.000.000

8

Lô số 9,19

86

3.000.000

50.000.000

200.000

258.000.000

9

Lô số 2,10,20,21

87

3.000.000

50.000.000

200.000

261.000.000

10

Lô số 22

88

3.000.000

50.000.000

200.000

264.000.000

11

Lô số 23

89

3.000.000

50.000.000

200.000

267.000.000

12

Lô số 24,25

90

3.000.000

50.000.000

200.000

270.000.000

13

Lô số 26

91

3.000.000

50.000.000

200.000

273.000.000

14

Lô số 27

92

3.000.000

50.000.000

200.000

276.000.000

15

Lô số 28,29

93

3.000.000

50.000.000

200.000

279.000.000

16

Lô số 30

94

3.000.000

50.000.000

200.000

282.000.000

17

Lô số 31, 32

95

3.000.000

50.000.000

200.000

285.000.000

18

Lô số 33

96

3.000.000

50.000.000

200.000

288.000.000

19

Lô số 34

97

3.000.000

50.000.000

200.000

291.000.000

20

Lô số 35

98

3.000.000

50.000.000

200.000

294.000.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24, 25, 26/10/2018 (Trong giờ hành chính), tại Khu đất sau Hạ tầng kỹ thuật kè bờ tả Sông Hồng, Tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá.

Thời gian địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 03/10/2018, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai.

Nộp hồ sơ đấu giá: Gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai hoặc về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng trước 16h00 ngày 03/10/2018.

Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 03, 04, 05/10/2018, nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai số 0951001119999, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 06/10/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, một vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng, số 151, đường Cách mạng tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo thắng

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai. ĐT: 0978.715.968.