Ngày 6/10/2018, đấu giá dây chuyền bê tông thương phẩm của Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4 (Thanh Hóa)

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 ủy quyền vào ngày 6/10/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 - 662 Bà Triệu, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 06/10/2018

- Địa điểm đấu giá: Tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 - 662 Bà Triệu, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá: Dây chuyền bê tông thương phẩm thuộc sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4. (Khách hàng tham khảo phụ lục thông tin chi tiết của tài sản tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4).

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4

5. Tổng giá khởi điểm: 4.950.000.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT (nếu có) nhưng chưa bao gồm các khoản thuế, phí sang tên, di chuyển tài sản đấu giá.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

6.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

6.2. Tiền đặt trước: 990.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi triệu đồng chẵn)

7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

7.1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 26/9/2018 đến hết ngày 03/10/2018 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4

7.2 Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực trạng tài sản đấu giá và tham khảo thông tin tài sản, hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4từ ngày 26/9/2018 đến hết ngày 03/10/2018 (trong giờ hành chính)

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ Ngày 03/10/2018 đến hết ngày 05/10/2018 (Trong giờ hành chính)

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 50110000000542 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thanh Hoá của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4.

8. Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức/Cá nhân được pháp luật Việt Nam cho phép tham gia đấu giá và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế do công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu ban hành

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản nêu theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng

9.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0373.711.456