Ngày 5/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 5/9/2019 do Uỷ ban nhân dân huyện Sốp Cộp ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân huyện Sốp Cộp.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 08h30’ ngày 05/09/2019 (thứ 5) tại Hội trường UBND huyện Sốp Cộp.

3. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và nơi có tài sản đấu giá 

STT

Tên khu đất

Diện tích

Giá cụ thể

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng /m2)

Tiền hồ sơ (đồng/ thửa)

Tiền đặt trước (đồng/hồ sơ/thửa)

I

Khu vực D18-D16-D28-D29, thuộc bản Hua Mường, xã Sốp Cộp

1

Thửa số 20

113,3

2.500.000

283.250.000

500.000

40.000.000

II

Khu vực thuộc bản Hua Mường, xã Sốp Cộp

1

Thửa số 15

85,5

2.600.000

222.300.000

500.000

40.000.000

III

Khu vực mốc (D86-D87-D55;D82-D83) bên trái đường từ khu ao to đến đầu cầu Nậm Ban hướng đi xã Dồm Cang, bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp

1

Thửa số 11

226,0

5.000.000

1.130.000.000

500.000

150.000.000

2

Thửa số 12

192,5

4.900.000

943.250.000

500.000

150.000.000

3

Thửa số 13

204,1

4.900.000

1.000.090.000

500.000

150.000.000

4

Thửa số 14

215,6

4.900.000

1.056.440.000

500.000

150.000.000

5

Thửa số 15

181,8

5.000.000

909.000.000

500.000

150.000.000

6

Thửa số 16

175,7

5.200.000

913.640.000

500.000

150.000.000

7

Thửa số 17

176,3

4.700.000

828.610.000

500.000

150.000.000

IV

Khu vực mốc D20'-D20-D81-D81B

1

Thửa số 9

90,8

6.300.000

572.040.000

500.000

100.000.000

2

Thửa số 10

89,8

6.300.000

565.740.000

500.000

100.000.000

3

Thửa số 11

88,8

6.300.000

559.440.000

500.000

100.000.000

4

Thửa số 12

87,9

6.300.000

553.770.000

500.000

100.000.000

5

Thửa số 13

86,8

6.300.000

546.840.000

500.000

100.000.000

6

Thửa số 14

85,8

6.300.000

540.540.000

500.000

100.000.000

Tổng cộng

2.100,7

10.624.950.000

* Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Giá khởi điểm của từng thửa đất không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không có tiền lãi;

- Tiền hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá; trừ trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá (theo điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017).

- Các Hồ sơ tham gia đấu giá thửa số 20 tại khu vực D18-D16-D28-D29 và thửa số 15 tại khu vực thuộc bản Hua Mường, xã Sốp Cộp được hoàn trả 300.000/hồ sơ cùng ngày tổ chức cuộc đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá (trong giờ hành chính)

- Từ ngày 15/08/2019 đến 17h30’ ngày 03/09/2019, bán hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp. Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp.

- Xem tài sản đấu giá: Ngày 26+27+28/08/2019, khách hàng liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp để được xem tài sản.

- Nộp tiền đặt trước, nộp phiếu chuyển tiền, tiếp nhận phiếu trả giá: Từ ngày 03/09/2019 đến 17h30’ ngày 04/09/2019. Người tham gia đấu giá gửi tiền vào tài khoản cho:

+ Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam; Số tài khoản: 7900201008330 tại ngân hàng Agribank tỉnh Sơn La;

+ Hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp. Số tài khoản: Số tài khoản: 1391001052007 tại ngân hàng Agribank phòng giao dịch Sốp Cộp.

Sau khi nộp tiền đặt trước Người tham gia đấu giá mang phiếu chuyển tiền đến Phòng TNMT huyện Sốp cộp để nộp phiếu trả giá vào hòm phiếu.

Lưu ý: Tuỳ theo điều kiện thực tế mà khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước sớm hơn thời gian quy định.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Hộ gia đình, cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Tự nguyện nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Giấy xác nhận xem tài sản theo mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam;

(2) Nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và theo quy định của pháp luật.

(3) Nộp 02 bản sao y CMND/Căn cước, sổ hộ khẩu (còn thời hạn).

* Lưu ý:

- Đối với 01 thửa đất: Một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá.

- Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với nhiều thửa đất, nhưng mỗi thửa đất chỉ được nộp một (01) bộ hồ sơ.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và 01 bản fotocopy CMND của người được ủy quyền (mang bản chính để đối chiếu).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng và hai vòng trực tiếp.

(Vòng 1 bỏ phiếu gián tiếp chọn ra 03 hồ sơ có đủ điều kiện và trả giá cao nhất để vào đấu giá thêm 2 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng thửa đất.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp (Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp - số điện thoại: (0212) 3878.199).

2. Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam (Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - số điện thoại: (0212) 3.855.855)./.