Ngày 5/7/2019, đấu giá vườn keo lai diện tích 205,64 ha tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/7/2019 do Công ty TNHH Một thành viên Cao su Mang Yang ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

Địa chỉ: Số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Mang Yang.

Địa chỉ: Số 536 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Tài sản đấu giá: Vườn keo lai diện tích 205,64 Ha.

Địa chỉ tài sản: Tại nông trường Hòa Bình, xã Trang, huyện Đak Đoa.

Nguồn gốc tài sản: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Mang Yang chuyển giao để bán tài sản.

- Giá khởi điểm: 1.850.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ, ngày 02/7/2019 (theo giờ hành chính) tại nông trường Hòa Bình, xã Trang, huyện Đak Đoa.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ, ngày 02/7/2019 (theo giờ hành chính) tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng), nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 02/7/2019; tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 05/7/2019 tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0269 6250 355 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.