Ngày 5/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/7/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau: