Ngày 5/7/2019, đấu giá quyền sử dụng 150 m2 đất tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/7/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Bình Minh ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh. Diện tích thửa đất: 150 m2, thuộc thửa số 204, tờ bản đồ số 39, loại đất: Đất ở tại đô thị (ODT), thời hạn sử dụng đất: lâu dài. Giá khởi điểm: 2.745.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 02/7/2019, tọa lạc tại: khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 02/7/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Bình Minh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 274.500.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày02/7/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/7/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/7/2019, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân phường Cái Vồn (Khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Bình Minh. Địa chỉ: Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3890340.

Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.