Ngày 5/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên diện tích đất tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/6/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng. Đ/c: Số 14, Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, TP. Hải Phòng. ĐT: 0225.3727786.

Tổ chức có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Đ/c: Số 18 Nguyễn Hữu Cầu, Vạn Sơn, Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Tài sản bán đấu giá:  Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên diện tích đất 50,62 m2. Địa chỉ tại: Lô 2, số 92B/263 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; theo GCNQSDĐ số BS 468730 do UBND Quận Ngô Quyền cấp ngày 20/06/2014. Thửa đất do ông Đồng Văn Điệp và bà Nguyễn Thanh Hải được quyền sử dụng.

Giá khởi điểm: 2.407.300.000 đ. Tiền đặt trước: 481.460.000 đ.

Bán hồ sơ: Từ ngày 15/05/2019 đến 10h00, ngày 31/05/2019. Nộp hồ sơ trước 16h00, ngày 31/05/2019 tại trụ sở Công ty.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 09h30, ngày 05/06/2019, tại số 14, Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, TP. Hải Phòng.

Thông báo đính chính
Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng (Số 14, Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, TP. Hải Phòng. ĐT: 0225.3727786) có thông báo bán đấu giá tài sản về Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên diện tích đất 50,62 m2. Địa chỉ tại: Lô 2, số 92B/263 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng. Theo GCNQSDĐ số BS 468730 do UBND Quận Ngô Quyền cấp ngày 20/06/2014. Thửa đất do ông Đồng Văn Điệp và bà Nguyễn Thanh Hải được quyền sử dụng.
Thông báo trên đã được đăng trên Báo Đấu thầu số 87 ngày 15/05/2019 và số 90 ngày 20/05/2019. Xin đính chính thêm như sau: Thửa đất do ông Đồng Văn Điệp và bà Nguyễn Thanh Hải được quyền sử dụng (Ngày 02/08/2018 chuyển nhượng cho ông Mạc Như Hưng theo hồ sơ số 633.CN.001). (Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).