Ngày 5/4/2019, đấu giá lô tôm sú lột PTO tại tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu ; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Lô tôm sú lột PTO, số lượng tổng cộng: 116,9kg, gồm:

- Tôm sú lột PTO, loại 16-20 con/453g, số lượng: 35,1 kg;

- Tôm sú lột PTO, loại 21-25 con/453g, số lượng: 81,8 kg.

Hiện tài sản được gửi lưu giữ tại Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh; địa chỉ: Số 99, đường Lò Rèn, Khóm 5, Phường 5, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu đưa ra đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo Quyết định số: 04/QĐ-TTTV ngày 15/01/2019 của Công an tỉnh Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm: 22.913.000 đồng (Hai mươi hai triệu, chín trăm mười ba ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 01,02/4/2019, tại Công ty TNHH CBTS&XNK Trang Khanh; địa chỉ: Số 99 đường Lò Rèn, Khóm 5, Phường 5, Tp.Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng, nộp ngày 02,03,04/4/2019 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/3/2019 đến 17 giờ ngày 02/4/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 08 giờ ngày 05/4/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ nêu trên, ĐT: 0291.3825386.