Ngày 5/4/2019, đấu giá hàng hóa tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định ủy quyền như sau: