Ngày 5/4/2019, đấu giá 49,152 m3 gỗ các loại tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Sở Tài chính tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: