Ngày 5/12/2019, đấu giá xe ô tô KIA tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2019 do Trung tâm văn hoá, điện ảnh và triển lãm tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Trung tâm văn hoá, điện ảnh và triển lãm tỉnh Nam Định (Địa chỉ: 155 Nguyễn Du- Vỵ Hoàng- TP Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô khách nhỏ 12 chỗ ngồi, nhãn hiệu KIA, màu trắng, biển kiểm soát 18B - 0352, số khung PS 311109, số máy 0547650 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0001130 do Phòng CSGT- Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 26 tháng 3 năm 2007 cho Trung tâm thông tin triển lãm Nam Định

Giá khởi điểm: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng chẵn).

Số tiền đặt trước: 800.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/11/2019 đến ngày 02/12/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 02, 03, 04/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 28, 29/11/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 9 giờ 00 phút ngày 05 tháng 12 năm 2019.

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).