Ngày 5/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Bình Minh ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Tái định cư Khu công nghiệp Bình Minh, khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, thuộc thửa đất số 482+483+484+501, tờ bản đồ số 31, loại đất: ở tại đô thị (ODT), thời hạn sử dụng đất: lâu dài, được phân thành 04 lô nền đất:

1. Nền đất thứ 1: DT đất: 153,0 m2. Giá khởi điểm: 1.063.809.000 đồng.

2. Nền đất thứ 2: DT đất: 153,1 m2. Giá khởi điểm: 1.064.504.300 đồng.

3. Nền đất thứ 3: DT đất: 152,7 m2. Giá khởi điểm: 1.061.723.100 đồng.

4. Nền đất thứ 4: DT đất: 536,8 m2. Giá khởi điểm: 3.545.564.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 02/12/2019, tọa lạc tại khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 02/12/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Bình Minh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 nền.

- Tiền đặt trước:

+ Nền đất thứ 1: 106.300.000 đồng/01 hồ sơ.

+ Nền đất thứ 2: 106.400.000 đồng/01 hồ sơ.

+ Nền đất thứ 3: 106.100.000 đồng/01 hồ sơ.

+ Nền đất thứ 4: 354.500.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sử dụng đất. Có đơn đăng ký theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 02/12/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/12/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/12/2019, tại Hội Trường UBND phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Bình Minh. Địa chỉ: Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3890340.