Ngày 5/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá Goldsun thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ  ủy quyền như sau: