Ngày 5/12/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Long Khánh (tỉnh Trà Vinh)

(BĐT) - Trường THPT Long Khánh sẽ tổ chức đấu thầu căn tin phục vụ cho công chức, viên chức và học sinh Trường THPT Long Khánh vào ngày 5/12/2019 như sau:

1. Tên đơn vị có Tài sản cho thuê:

- Tên đơn vị: Trường THPT Long Khánh

- Địa chỉ: Số 246/2 Quốc lộ 53, Khóm 3, Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thành Công - Chức vụ: Hiệu trưởng.

2. Tên tài sản cho thuê:

- Mặt bằng căn tin: bố trí tại khuôn viên Trường THPT Long Khánh

- Diện tích bố trí căn tin: nhà tiền chế có diện tích 120m2.

3. Giá khởi điểm, quy định:

- Giá khởi điểm là: 5.000.000 đồng/tháng. (01 năm tính 8 tháng, từ tháng 9 của năm học, bắt đầu thu đến đủ 8 tháng của năm học đó. Năm học 2019 - 2020 tính từ thời điểm trúng thầu và ký hợp đồng).

- Thời gian cho thuê mặt bằng là 03 năm (năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021; 2021 - 2022).

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, nộp hồ sơ hồ sơ:

- Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ từ ngày 25/11/2019 đến 27/11/2019 (Giờ hành chính)

- Địa điểm: Văn phòng Trường THPT Long Khánh (Số 246/2 Quốc lộ 53, Khóm 3, Thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Điện thoại 02943837599.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tiến hành đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 14 giờ ngày 05 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm: tại phòng số 35 trường THPT Long Khánh (Số 246/2 Quốc lộ 53, Khóm 3, Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

5.2. Điều kiện tham gia:

- Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Trà Vinh.

- Không có tiền án, tiền sự. Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, giao tiếp lịch sự, có kinh nghiệm tổ chức căn tin.

5.3. Cách thức:

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham dự đấu giá phải thực hiện đầy đủ hồ sơ theo mẫu do Trường THPT Long Khánh phát hành.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

6. Hồ sơ đăng ký đấu giá gồm:

- Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Giấy photo Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (có chứng thực).

* Lưu ý:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại Trường THPT Long Khánh không được tham gia đấu giá.

- Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Công đoàn Trường THPT Long Khánh, gặp Thầy Thạch Ngọc Thọ, Chủ tịch Công đoàn trường, Số điện thoại: 0989906200.