Ngày 5/12/2018, đấu giá lô ô tô tải tại Quảng Bình

(BĐT) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)– Chi nhánh Bắc Quảng Bình ủy quyền cho Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu bán đấu giá tài sản là 08 chiếc xe ô tô vào ngày 5/12/2018, cụ thể như sau:

 

TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Thành tiền

1

Xe ô tô tải có mui Veam 73C- 05595.

Chiếc

1

436.700.000

2

Xe ô tô tải có mui Veam 73C – 054.70.

Chiếc

1

436.700.000

3

Xe ô tô tải tự đổ Cửu Long 73C-020.74.

Chiếc

1

356.000.000

4

Xe ô tô tải tự đổ Cửu Long 73C – 02069.

Chiếc

1

356.000.000

5

Xe ô tô tải ben Dongfeng 73C - 008.73.

Chiếc

1

202.100.000

6

Xe ô tô tự đổ Viettrung 73C- 014.49.

Chiếc

1

140.000.000

7

Xe ô tô gắn cầu Thaco 73H- 0657.

Chiếc

1

170.000.000

8

Xe ô tô tải mui phủ Dongfeng 73C- 003.89.

Chiếc

1

300.800.000

 

Tổng cộng

 

 

2.398.300.000

Giá khởi điểm: 2.398.300.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, ba trăm nghìn đồng).

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 02/12/2018 (trong giờ hành chính).

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ 100 triệu đến 500 triệu. 200.000 đ/ hồ sơ. Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 05/12/2018, tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình. Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.ĐT: (0232) 3798555; DĐ: 0987435509;  DĐ: 0917989980