Ngày 5/1/2019, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/1/2019 do UBND phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi uỷ quyền như sau: