Ngày 5/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Xuấn Lộc, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc ủy quyền như sau:

Tài sản 1 và 2:

Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc.

Tài sản 1: Đất và tài sản trên đất, diện tích 514,7m2, thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 40 tại khu phố 5, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc. Đất trồng cây lâu năm (CLN).

Tài sản 2: Đất và tài sản trên đất, diện tích 1.124,5 m2 một phần thửa đất số 57, tờ bản đồ số 67 tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc. 200 m2 Đất ở đô thị + 924,5 m2 đất trồng cây lâu năm.

Giá khởi điểm: Tài sản 1 là 5.269.433.195 đồng; Tài sản 2 là 5.017.956.000 đồng.

Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ,

Tiền đặt trước: Tài sản 1 là 263.500.000 đồng; Tài sản 2 là 501.795.000 đồng.                                    

Xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản: Tài sản 1; Tài sản 2: Ngày 20/09/2019 đến ngày 01/11/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Địa chỉ: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian đấu giá: Tài sản 1 là 09 giờ 00”, ngày 05/11/2019; Tài sản 2 là 10 giờ 00”, ngày 05/11/2019 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói.