Ngày 5/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 5/11/2019 như sau:

1. Thông tin khu đất: Đấu giá QSD đất để thực hiện dự án đầu tư tại ô đất CT-04 thuộc Dự án Giải phóng mặt bằng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6A), quận Bắc Từ Liêm. Tiền đặt trước: 20.000.000.000 đ. Giá khởi điểm: 17.037.000 đ/m2. Bước giá: 200.000 đ/m2. Tiền hồ sơ: 3.000.000 đ/hồ sơ.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 14/10 đến ngày 01/11/2019 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và UBND quận Bắc Từ Liêm. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ quận Bắc Từ Liêm (Đ/c: Nhà CT6C, khu TĐC Kiều Mai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia (Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 31/10 và 01/11/2019 (giờ hành chính). Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm mở tại Kho bạc Nhà nước Bắc Từ Liêm (chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá).

5. Thời gian xem xét thực địa: Trong 02 ngày, ngày 28/10 và 29/10/2019 (giờ hành chính).

6. Tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 05/11/2019 (thứ Ba) tại Hội trường - Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619;

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm. ĐT: 024.66874114.