Ngày 5/11/2018, đấu giá Vật tư thiết bị, tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý tại TPHCM

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2018 do Công ty Điện lực Củ Chi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Củ Chi, số 396, Quốc lộ 22, ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị, tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý. Cụ thể như sau:

- Lô 1: Vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ và tài sản cố định có chứa thành phần chất thải nguy hại;

- Lô 2:  Vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ không thuộc chất thải nguy hại.

ª Giá khởi điểm: Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Cụ thể như sau:

- Lô 1: 13.988.109 đồng;

- Lô 2: 396.427.753 đồng.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/10/2018 đến ngày 02/11/2018. Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 29/10/2018 và ngày 30/10/2018 tại  kho Công ty Điện lực Củ Chi, số 396, Quốc lộ 22, ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 31/10/2018, ngày 01/11/2018 và ngày 02/11/2018. Số tiền đặt trước: Lô 1 là 1.398.000 đồng; Lô 2 là 39.642.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 05/11/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.