Ngày 5/11/2018, đấu giá 2 xe ô tô và máy photocophy tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Vụ công tác Miền Trung và Tây Nguyên ủy quyền vào ngày 5/11/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Vụ công tác Miền Trung và Tây Nguyên - Địa chỉ: 04 Trần Qúy Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

3. Tên tài sản đấu giá:

Tài sản 01: 01 xe ô tô con 07 chỗ đã qua sử dụng, nhãn hiệu Toyota Land cruiser, số khung: FZJ800074173, số máy: 1FZ0128987, biển số; 80B-0438, năm sản xuất 1994, nước sản xuất: Nhật bản. Giá khởi điểm tài sản: 125.016.273 đồng(Một trăm hai mươi lăm triệu, không trăm mười sáu ngàn, hai trăm bảy mươi ba đồng).

Tài sản 02: 01 xe ô tô con 05 chỗ đã qua sử dụng, nhãn hiệu Toyota Crown, số khung: YS1321001451, số máy: 4Y0359032, biển số; 80B-0108, năm sản xuất 1992, nước sản xuất: Nhật bản. Giá khởi điểm tài sản: 58.233.000 đồng (Năm mươi tám triệu, hai trăm ba mươi ba ngàn đồng).

Tài sản 03: 01 máy photocophy nhãn hiệu Toshiba 450 đã qua sử dụng. Giá khởi điểm tài sản: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

* Đấu giá riêng lẻ từng tài sản, giá khởi điểm của các tài sản trên không có thuế giá trị gia tăng.

4. Nơi để tài sản đấu giá: Vụ công tác Miền Trung và Tây Nguyên - Địa chỉ: 04 Trần Qúy Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: Tài sản 01: 200.000 đồng/hồ sơ, Tài sản 02: 150.000 đồng/hồ sơ, Tài sản 03: 50.000 đồng/hồ sơ

Tiền đặt trước: Tài sản 01: 25.000.000 đồng, tài sản 02: 11.600.000 đồng, tài sản 03: 60.000 đồng

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 02/11/2018, địa điểm xem tài sản tại Vụ công tác Miền Trung và Tây Nguyên - Địa chỉ: 04 Trần Qúy Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 02/11/2018.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 02/11/2018; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đên trước 10 giờ 00 ngày 05 tháng 11 năm 2018.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 05/11/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

12. Địa chỉ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.