Ngày 5/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2019 do UBND xã Long Hưng, huyện Văn Giang ủy quyền như sau:

1. Tên của đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở gồm 31 suất tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (đợt 2). Cụ thể:

- Khu số 01 (đấu 08 suất), gồm: Suất số 08. Giá khởi điểm (GKĐ): 8.000.000 đồng/m2; Các suất từ số 01 đến số 07. GKĐ: 7.000.000 đồng/m2.

- Khu số 02 (đấu 22 suất), gồm: Từ suất số 19 đến số 32 và từ số 43 đến số 50. GKĐ: Từ 6.500.000 đồng/m2 đến 9.000.000 đồng/m2.

- Khu số 03: Suất số 75. GKĐ: 9.000.000 đồng/m2.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá áp dụng chung cho các suất đất: 100.000.000 đồng/suất.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08h00’ thứ Bảy, ngày 05/10/2019 tại hội trường HĐND - UBND xã Long Hưng.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 17/09/2019 đến 17h00, ngày 02/10/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ nhật) tại UBND xã Long Hưng.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản từ ngày 30/09/2019 đến ngày 02/10/2019; Nộp tiền mặt cả ngày 02/10/2019, buổi sáng từ 08h00’, buổi chiều từ 13h30’ đến hết giờ hành chính tại UBND xã Long Hưng.

Liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang. ĐT: 0221.3933.566; UBND xã

Long Hưng. ĐT: 0221.3935.107 và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. ĐT: 024.32115234.