Ngày 5/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai ủy quyền như sau:

1. Khu đất đấu giá: ĐG 02/2018 thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. Gồm 2 nhóm:

- Nhóm 1: Từ ô A1 đến A3 và từ A12 đến A14; Từ ô B1 đến B6 và từ B15 đến B20; Từ ô C1 đến C6 và từ C15 đến C20. Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 120.000.000 đ/ô.

- Nhóm 2: Từ ô A4 đến A11; Từ ô B7 đến B14 và từ B21 đến B28; Từ ô C7 đến C14 và từ C21 đến C28. Giá khởi điểm: 6.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 80.000.000 đ/ô.

Tiền hồ sơ chung: 500.000 đ/hs.

Bước giá là chung: 100.000 đ/m2.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 13/09/2019 đến 17h00’, ngày 03/10/2019 (giờ hành chính). Người có nhu cầu tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến: Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai.

4. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Thời gian từ ngày 02/10/2019 đến 17h00’, ngày 03/10/2019. Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. Số TK: 118002687658 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An. Nội dung chuyển khoản: “tên người đăng ký tham gia đấu giá + Số CMND/CCCD” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với “số lượng” thửa đất, khu đất “tên khu đất đấu giá”.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 02 và 03/10/2019.

6. Xét điều kiện: Ngày 04/10/2019, tại Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h00, ngày 05/10/2019 tại Hội trường UBND huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia.

ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. ĐT: 0243.3941.996.