Ngày 5/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2019 do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

2) Người có tài sản đấu giá: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng. Địa chỉ: Khối bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (lô LK1 gồm 04 thửa đất), tại tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá.

4) Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

5) Giá khởi điểm, diện tích của tài sản đấu giá.

- Tổng giá khởi điểm (04 thửa đất): 2.391.666.668 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm chín mươi mốt triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu đồng)

- Tổng diện tích (04 thửa đất): 400 m2

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 19/9/2019 đến ngày 03/10/2019 tại thực địa các thửa đất đấu giá thuộc địa bàn tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 19/9/2019 đến 17 giờ ngày 03/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 19/9/2019 đến 17 giờ ngày 03/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước và giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): Từ ngày 02/10/2019 đến 17 giờ ngày 03/10/2019 (trong giờ hành chính)

- Khoản tiền đặt trước là: 110.000.000 đồng/hồ sơ/thửa đất; Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 8916 201 00 1120 Mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam Chi nhánh huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Chủ tài khoản: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên trong thời gian quy định.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định.

7) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường HĐND-UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

- Địa chỉ: Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng. ĐT: 0215 3503 029.

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ 2019

Quyền sử dụng đất (Lô LK1 gồm 04 thửa đất) tại tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng,

huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Vị trí

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/thửa)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

LK1

Tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

1

100

597.916.667

110.000.000

500.000

2

LK2

Tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

2

100

597.916.667

110.000.000

500.000

3

LK3

Tổ dân phố 4,thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

3

100

597.916.667

110.000.000

500.000

4

 

 

LK4

Tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

4

100

597.916.667

110.000.000

500.000