Ngày 5/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 4 ô đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2019 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: khu Phần Làng, xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: QSD 04 ô đất tại Khu Phần Làng, xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích
(m2/1 ô đất)

Giá khởi điểm
(đồng/1 m2)

Thành tiền
(đồng/ô)

Tiền đặt trước
(đồng/1 ô đất)

Tiền hồ sơ
(đồng/1 hồ sơ)

1

Ô số 25

125,0

5.000.000

625.000.000

60.000.000

500.000

2

Ô số 26

125,0

5.000.000

625.000.000

60.000.000

500.000

3

Ô số 27

125,0

5.000.000

625.000.000

60.000.000

500.000

4

Ô số 28

125,0

5.000.000

625.000.000

60.000.000

500.000

Tổng cộng

500,0

2.500.000.000

240.000.000

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26 và 27/9/2019 (trong giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 17/9/2019 cho đến hết 16h00’ ngày 02/10/2019 tại phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thanh Thủy.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Theo hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản số: 808043016999999 tại Ngân hàng Nam Á- CN Phú Thọ.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh và hoàn thiện thủ tục tại phòng TN & MT huyện Thanh Thủy.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 17/9/2019 cho đến hết 16h00’ ngày 02/10/2019 phòng TN&TM huyện Thanh Thủy.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Lưu ý: Khách hàng khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp chứng từ nộp tiền đặt trước bản photo (mang bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Hồi 14 giờ 00’ ngày 05/10/2019, tại Hội trường UBND xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179

Phòng TN&MT huyện Thanh Thủy- Đ/C Mai: 0973250992.