Ngày 5/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm tại huyện Phú Giáo, Bình Dương

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2018 do Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Khu Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với khu đất có diện tích 3.495,2 m2 thuộc một phần thửa đất số 204, tờ bản đồ số 21, ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Mục đích sử dụng đất theo quy hoạch: đất xây dựng Trạm điện và văn phòng làm việc. Thời hạn sử dụng đất: 30 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá.

*Giá khởi điểm: 20.888.000 đồng/năm (Hai mươi triệu, tám trăm tám mưoi tám ngàn đồng trên một năm).

*Lưu ý: Giá khởi điểm trên là giá thuê đất trả tiền hàng năm. Người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản phí và lệ phí khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Trung tâm. 

-Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ khi thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 02/10/2018.

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/10/2018 đến 15 giờ 00 phút ngày 02/10/2018.

-Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 204, tờ bản đồ số 21, ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

-Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 02/10/2018.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/10/2018 đến 15 giờ 00 phút ngày 04/10/2018. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm ≈ 4.177.000 đồng (Bốn triệu, một trăm bảy mưoi bảy ngàn đồng).

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Có giấy phép hoạt động điện lực, nộp sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

-Thời điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 05/10/2018.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương– ĐT: 0274.3859653.