Ngày 5/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

(BĐT) - Công ty TNHH Đồng Tiến Phát Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại khu phố 2, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang được phân thành 31 thửa đất, tại tờ bản đồ số: 06;13;14

(Tài sản được bán theo từng thửa đất, phụ lục đính kèm).

- Tổng diện tích : 9.131,5m2( Trong đó: Vị trí 1: 7.338,7m2; vị trí 2: 1.792,8m2)

2. Tổng giá khởi điểm: 56.515.139.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, năm trăm mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín ngàn đồng).

3. Thời gian tham khảo hồ sơ và xem tài sản: Kể từ ngày ban hành thông báo đến 10 giờ, ngày 28/09/2018 (giờ hành chính),liên hệ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hà Tiên.

4. Thời gian nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ, ngày 02/10/2018 (giờ hành chính)tại:

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hà Tiên, số 46A Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Điện thoại: 02973.851714 – 02973.852012.

+ Công ty TNHH Đồng Tiến Phát Kiên Giang, địa chỉ: E2-30 đường 11D, khu Ecohome 1, Phường An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0918 675 354.

5. Tiền đặt trước: 15%/ giá khởi điểm

6. Tiền mua hồ sơ: 200.000 – 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ: Nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số: 3941.0.1041219.00000 phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hà Tiên mở tại kho bạc nhà nước thị xã Hà Tiên. Số tiền trên phải được nộp trong thời gian từ ngày ra thông báo cho đến trước 11 giờ ngày 02/10/2018.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

9. Địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 14h, ngày 05/10/2018 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hà Tiên, số 46A Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.