Ngày 5/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sơn La, Sơn La

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản do Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La ủy quyền vào ngày 5/10/2018 như sau:

Công khai đấu giá quyền sử dụng đất ở 36 thửa đất thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La (đoạn Chiềng Cơi - Chiềng Xôm), thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Lô số 4B)

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La. Địa chỉ: Số 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên, địa chỉ của Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La (đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSDĐ: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Sơn La). Địa chỉ: Số 47, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào hồi 08h00' ngày 05/10/2018 (Thứ sáu), tại Hội trường Trung tâm thành phố Sơn La (Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La).

4. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá 

STT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền đặt trước

(đồng/thửa/hồ sơ)

Tiền bánhồ sơ

(đồng/thửa/hồ sơ)

I

Lô đất OC4-10: Vị trí 1 đường quy hoạch 10,5 m(đấu thành các nhóm)

Nhóm01: 03 thửa

223,5

4.581.750.000

1

Thửa số 1

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

2

Thửa số 2

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

3

Thửa số 3

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

Nhóm 2: 02 thửa

181,6

3.722.800.000

4

Thửa số 4

90,8

20.500.000

1.861.400.000

300.000.000

500.000

5

Thửa số 8

90,8

20.500.000

1.861.400.000

300.000.000

500.000

Nhóm 3: 06 thửa

447

9.163.500.000

6

Thửa số 9

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

7

Thửa số 10

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

8

Thửa số 11

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

9

Thửa số 12

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

10

Thửa số 13

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

11

Thửa số 14

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

Nhóm 4: 03 thửa

223,5

4.581.750.000

12

Thửa số 33

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

13

Thửa số 34

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

14

Thửa số 35

74,5

20.500.000

1.527.250.000

300.000.000

500.000

II

Lô đất OT4-10: Vị trí 1 đường quy hoạch 10,5 m(đấu thửa riêng lẻ)

Cộng lô OT4-10

2.241,2

46.646.600.000

15

Thửa số 1(thửa góc 2 mặt tiền)

139

21.500.000

2.988.500.000

300.000.000

500.000

16

Thửa số 2

177,6

20.500.000

3.640.800.000

300.000.000

500.000

17

Thửa số 3

187

20.500.000

3.833.500.000

300.000.000

500.000

18

Thửa số 4

196

20.500.000

4.018.000.000

300.000.000

500.000

19

Thửa số 5

205

20.500.000

4.202.500.000

300.000.000

500.000

20

Thửa số 6(thửa góc 2 mặt tiền)

207

21.500.000

4.450.500.000

300.000.000

500.000

21

Thửa số 7(thửa góc 2 mặt tiền)

212

21.500.000

4.558.000.000

300.000.000

500.000

22

Thửa số 8

209,8

20.500.000

4.300.900.000

300.000.000

500.000

23

Thửa số 9

199

20.500.000

4.079.500.000

300.000.000

500.000

24

Thửa số 10

188

20.500.000

3.854.000.000

300.000.000

500.000

25

Thửa số 11

176,8

20.500.000

3.624.400.000

300.000.000

500.000

26

Thửa số 12(thửa góc 2 mặt tiền)

144

21.500.000

3.096.000.000

500.000.000

500.000

III

Lô đất OT4-09: Vị trí 01 đường quy hoạch 18m(đấu thành 01 nhóm)

Nhóm 5: 05 thửa

745

20.040.500.000

27

Thửa số 14

149

26.900.000

4.008.100.000

300.000.000

500.000

28

Thửa số15

149

26.900.000

4.008.100.000

300.000.000

500.000

29

Thửa số16

149

26.900.000

4.008.100.000

300.000.000

500.000

30

Thửa số17

149

26.900.000

4.008.100.000

300.000.000

500.000

31

Thửa số18

149

26.900.000

4.008.100.000

300.000.000

500.000

IV

Lô đất OT4-09: Vị trí 01 đường quy hoạch 10,5m(đấu thành 01 nhóm)

Nhóm 6: 05 thửa

745

15.272.500.000

32

Thửa số 1

149

20.500.000

3.054.500.000

300.000.000

500.000

33

Thửa số 21

149

20.500.000

3.054.500.000

300.000.000

500.000

34

Thửa số 22

149

20.500.000

3.054.500.000

300.000.000

500.000

35

Thửa số 23

149

20.500.000

3.054.500.000

300.000.000

500.000

36

Thửa số 24

149

20.500.000

3.054.500.000

300.000.000

500.000

Tổng cộng:

4.806,8

104.009.400.000

 

5. Nơi có tài sản đấu giá: Khu quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La (đoạn Chiềng Cơi - Chiềng Xôm), thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Lô số 4B).

6. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản; bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; phiếu trả giá; thu tiền đặt trước

- Xem tài sản đấu giá: Từ ngày 20/9/2018 đến ngày 02/10/2018 trong giờ hành chính. Đề nghị người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La để được xem tài sản.

- Bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/9/2018 đến ngày 02/10/2018 trong giờ hành chính tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La.

- Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày 20/9/2018 đến ngày 02/10/2018 trong giờ hành chính tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La.

- Thu tiền đặt trước: Từ ngày 02/10/2018 đến 17h30’ ngày 04/10/2018, bằng hình thức nộp tiền tài khoản số411.10.00.5686668 của Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La, mở tại tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sơn La hoặc bằng Bảo lãnh Ngân hàng.

7. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La hoặcTrung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Sơn La.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a) Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Người tham gia đấu giá phải trả từ giá khởi điểm trở lên mới hợp lệ và phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm của thửa đất đấu giá;

- Đấu giá lên theo từng nhóm (đối với những thửa đất có cùng diện tích và giá đất cụ thể) và từng thửa đất riêng lẻ đối với những thửa đất còn lại.

Mọi chi xin liên hệ:

(1) Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (địa chỉ: Số 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, SĐT: 02128.558.668 hoặc 02123.509.666);

(2) Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Sơn La (địa chỉ: Số 47, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, SĐT: 02123.799.446)./.