Ngày 5/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất đối với 96 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Pleiku phối hợp với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất đối với 96 lô đất còn lại thuộc Khu quy hoạch chi tiết phân lô đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tiên Sơn 3, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2018 như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Đơn vị thực hiện tổ chức bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Thông tin về các lô đất đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất:

- Tổng số lô đất, diện tích đất bán đấu giá: 96 lô (gồm 48 lô đất ở và 48 lô đất nông nghiệp trồng cây lâu năm) với tổng diện tích: 21.624 m2 (kèm theo danh sách chi tiết).

- Loại đất, thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài; Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cho thuê trả tiền thuê một lần với thời hạn 30 năm.

- Địa chỉ đất đấu giá: Khu quy hoạch chi tiết phân lô đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tiên Sơn 3, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 27/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (Trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Thôn Tiên Sơn 3, xã Tân Sơn (Khách hàng sẽ được dẫn tới khu đất bán đấu giá để xem trực tiếp các lô, thửa đất).

5. Thời gian, địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: 17/9/2018 đến ngày 01/10/2018 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339 và từ 07 giờ 00 phút, đến 16 giờ 00 phút ngày 02/10/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm phát triển quỹ dất thành phố Pleiku số 59 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku, Gia Lai.

6. Tổng giá khởi điểm bán đấu giá: 5.258.352.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm năm mươi tám triệu ba trăm năm mươi hai ngàn đồng). Danh sách chi tiết lô đính kèm

7. Tiền phí đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền phí đăng ký tham gia đấu giá 100.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của từng lô, thửa đất bán đấu giá.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá phải đăng ký tham gia đấu giá cả lô đất ở và lô đất nông nghiệp liền kề. Người trúng đấu giá là người mua được cả thửa đất nông nghiệp lẫn thửa đất ở liền kề với giá cao nhất.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ lúc 08 giờ 00 phút, ngày, ngày 05/10/2018 Dự kiến tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: Số 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: 02693.887.339) hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu biết để đăng ký tham gia./.