Ngày 4/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Thanh Ba sản vào ngày 4/9/2019, như sau:

1/ Vị trí 1: QSD 03 ô đất tại khu 7 (đường liên thôn), xã Đỗ Xuyên.

- Diện tích: Từ 223,3m2 ÷ 233,6m2; Giá khởi điểm: 700.000đ/m2.

2/ Vị trí 2: QSD 02 ô đất tại khu (Đồng cây chanh, đồng cây khế) xã Vân Lĩnh.

- Diện tích: Từ 196,6m2 ÷ 333,5m2; Giá khởi điểm: 850.000đ/m2.

3./ Tiền đặt trước: 20.000.000đ/ô. Tiền bán hồ sơ: 100.000đ đến 200.000đ/hồ sơ.

4. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Ba (Địa chỉ: TT.Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

5. Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 30/08/2019 tại UBND các xã; Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Ba và Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 22/08 và 23/08/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 30/08/2019 nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Ba.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu 08h00’ ngày 04/09/2019 tại Trung tâm Văn hóa thể thao và du lịch huyện Thanh Ba.

9. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

10. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/08/2019 đến 16h00 ngày 03/09/2019 nộp tiền vào tài khoản số2707201002507 mở tại Agribank – chi nhánh Phú Thọ II của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

(Chi tiết tại hồ sơ đấu giá).

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215;

- Phòng TNMT, phòng TC-KH huyện Thanh Ba; UBND các xã. 

 

DANH SÁCH Ô ĐẤT, DIỆN TÍCH, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Dự án: Một số khu vực trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Phiên đấu giá: Bắt đầu 08h00, ngày 04/09/2019-Địa điểm đấu giá: Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện Thanh Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Ô đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Thành tiền
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua hồ sơ
(đồng)

Bước giá
(đồng)

Ghi chú

I

Xã Đỗ Xuyên (khu 7)

1

Ô 5

233,6

700.000,0

163.520.000,0

20.000.000,0

100.000,0

50.000,0

2

Ô 6

224,5

700.000,0

157.150.000,0

20.000.000,0

100.000,0

50.000,0

3

Ô 7

223,3

700.000,0

156.310.000,0

20.000.000,0

100.000,0

50.000,0

II

Xã Vân Lĩnh

1

Ô 1

333,5

850.000,0

283.475.000,0

20.000.000,0

200.000,0

50.000,0

2

Ô 2

196,6

850.000,0

167.110.000,0

20.000.000,0

100.000,0

50.000,0