Ngày 4/7/2019, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2019 do Hạt kiểm lâm Tây Trà ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: 84 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Người có tài sản đấu giá: Hạt kiểm lâm Tây Trà. Địa chỉ: Xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- 03 (Ba) hộp gỗ xẻ; Chủng loại: Giỗi; Khối lượng 0,236m3. (Thông tin tài sản theo Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 000646/BB-TTTVPT ngày 07/3/2019 của Hạt Kiểm lâm Tây Trà).

- 02 (Hai) cưa xăng cầm tay; Hiệu Carton DS6500 và YATAKA-CS-5991; Tình trạng: Chất lượng còn khoảng 50%, màu sơn: Đỏ. (Thông tin tài sản theo Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 000647/BB-TTTVPT ngày 26/4/2019 của Hạt Kiểm lâm Tây Trà).

- 01 (Một) cưa xăng cầm tay; Hiệu STAR 036; Tình trạng: Chất lượng còn khoảng 40%, màu sơn: Màu Trắng - Vàng cam.(Thông tin tài sản theo Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 000648/BB-TTTVPT ngày 26/4/2019 của Hạt Kiểm lâm Tây Trà).

- 12 (Mười hai) hộp gỗ xẻ; Chủng loại: Xoan mộc, SP; Khối lượng 0,441m3. (Thông tin tài sản theo Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 000649/BB-TTTVPT ngày 02/5/2019 của Hạt Kiểm lâm Tây Trà).

- 02 (hai) hộp gỗ xẻ và 03 (ba) thanh gỗ xẻ; Chủng loại: Huỷnh, SP; Khối lượng 0,522m3. (Thông tin tài sản theo Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 000650/BB-TTTVPT ngày 09/5/2019 của Hạt Kiểm lâm Tây Trà).

- 04 (Bốn) khúc gỗ; Chủng loại: Keo; Khối lượng 0,234m3. (Thông tin tài sản theo Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 000651/BB-TTTVPT ngày 28/5/2019 của Hạt Kiểm lâm Tây Trà).

Nơi trưng bày tài sản: Hạt Kiểm lâm Tây Trà; Địa chỉ: xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 01/7/2019

- Địa điểm xem tài sản: xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 01/7/2019 tại 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

6. Giá khởi điểm: 9.378.160 đồng (Bằng chữ: Chín triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn, một trăm sáu mươi đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/bộ; Tiền đặt trước: 1.800.000 đồng

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 01/7/2019

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum tại tỉnh Quảng Ngãi

Số tài khoản: 57010005555777 mở tại ngân hàng: BIDV Quảng Ngãi.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bước giá tối thiểu: 500.000 đồng

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 04/7/2019

Địa điểm tổ chức đấu giá: 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255 3837 789