Ngày 4/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2019 do Agribank - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá AUC miền Trung. Địa chỉ: 45 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Đơn vị có tài sản: Agribank - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Số 194 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tài sản: Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 10, diện tích 33395,0 m2, địa chỉ thửa đất tại Núi Vam, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thửa đất số 207, tờ bản đồ số 10, diện tích 111844,0 m2, địa chỉ thửa đất tại Núi Vam, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tài sản trên 02 thửa đất nêu trên gồm: 74m2 nhà cấp IVC, 137m2 nhà cấp IVB, 9m2 nhà vệ sinh, 03 hồ nước với tổng diện tích 35m2, 02 giếng khoang sâu 25m và 50m, 250m2 vườn giống, 250 cây trụ rào bằng bê tông xi măng, 28m2 nhà kho, 11m2 nhà tạm, 392m2 sân và cây trồng.

- Nơi có tài sản: xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: 9.700.000.000 đồng, Tiền đặt trước: 1.455.000.000 đồng.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Bằng lời nói, Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 27 và 28/6/2019.

- Thời gian đăng ký: Đến trước 16 giờ ngày 01/7/2019.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đấu giá dự kiến: 08 giờ, ngày 04/7/2019.

- Địa điểm đấu giá: 410 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo qui định.

- Địa điểm đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký: tại số 410 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại liên hệ: 0965.663.117.