Ngày 4/7/2019, đấu giá lô xe máy và lô máy móc thiết bị tại TPHCM

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2019 do Kho Bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam. Địa chỉ: 158/1a Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Kho Bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 08h30 ngày 04/07/2019 tại Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Tên tài sản đấu giá: 04 lô phương tiện, máy móc thiết bị văn phòng thanh lý năm 2019 thuộc sở hữu của Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Tài sản 1: Lô xe gắn máy Honda Supedream;

Tài sản 2: Lô máy phát điện các loại;

Tài sản 3: Lô máy photocopy các loại;

Tài sản 4: Lô máy móc thiết bị văn phòng thanh lý năm 2019.

Nơi có tài sản đấu giá: Kho Bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước: 

Tên tài sản

Gía khởi điểm

Tiền đặt trước

Tài sản 1

12.000.000đ

2.400.000đ

Tài sản 2

200.000.000đ

40.000.000đ

Tài sản 3

8.000.0000đ

1.600.000đ

Tài sản 4

81.100.000đ

16.220.000đ

Hình thức, phương thức đấu giá:

Hình thức tổ chức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói;

Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 20/06/2019 đến 17h00 ngày 01/07/2019 tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam.

- Thời gian đóng tiền đặt trước từ 08h00 ngày 01/07/2019 đến 17h00 ngày 03/07/2019

+ Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

+ Mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam. Địa chỉ: 158/1a Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.88154369 – 08.88164369.