Ngày 4/7/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Đấu giá cho thuê mặt bằng ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước số 22-24 Bạch Đằng, Địa điểm: phường Minh An, thành phố Hội An do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng ngôi nhà như sau: 

Stt

Ký hiệu Nhà

Giá khởi điểm (đồng/3năm)

Đơn giá (đồng/tháng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Ngôi nhà số 22-24 đường Bạch Đằng

1.080.000.000

30.000.000

200.000.000

20.000.000

Tổng cộng

1.080.000.000

+ Tổng giá khởi điểm: 1.080.000.000 đồng (Một tỷ, tám mươi triệu đồng chẵn)

(Ghi chú: Đơn giá trên bao gồm: tiền thuê nhà, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp)

2. Phí tham gia đấu giá: 300.000 đồng/ 01 hồ sơ (Ba trăm ngàn đồng y)

3. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty hoặc Phòng Tài chính – kế hoạch thành phố Hội An để được xem tài sản.

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký, nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): đến 15h00 ngày 02/07/2019.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ:

- Trụ sở làm việc của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hội An (ĐC: Số 03 Nguyễn Huệ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam)

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hội An (ĐC: Số 03 Nguyễn Huệ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam)

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoản số 56210002133953 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm xem tài sản: Nơi tài sản tọa lạc.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Lúc 08h00 ngày 04/07/2019 tại Hội trường Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Tp. Hội An (Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Huệ, thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: Chị Liên - 0869 143999 hoặc Vương 0935 080646.