Ngày 4/6/2019, đấu giá 4.209.800 cổ phần của Công ty CP Cao su Sao Vàng

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng vào ngày 4/6/2019 do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Giới thiệu về doanh nghiệp: Kinh doanh các sản phẩm cao su, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị máy móc, hóa chất phục vụ sản xuất ngành công nghiệp Cao su, chế tạo, mua bán máy móc thiết bị phục vụ ngành Cao su; ...

Vốn điều lệ: 280.657.650.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 4.209.800 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 04/06/2019

Giá khởi điểm: 46.452 đồng/ cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 1

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 4.209.800 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 4.209.800 cổ phần

Ngày phát hành: 04/06/2019