Ngày 4/3/2019, đấu giá tài sản để thu nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2019 do Chi cục thuế huyện Mang Thít ủy quyền như sau: