Ngày 4/3/2019, đấu giá 10,011m3 đá bazan tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đá bazan, khối lượng 10,011m3; Tổng giá khởi điểm 10.011.000 đồng (Mười triệu không trăm mười một ngàn đồng (Chi tiết theo Biên bản định giá tài sản).

Địa chỉ tại: Làng Nghe Lớn, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro

Nguồn gốc: Tài sản vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày 01/3/2019 (theo giờ hành chính) tại làng Nghe Lớn, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 01/3/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 2.000.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai; Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 01/3/2019; tạiTrung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 04/3/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.