Ngày 4/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/12/2019 do Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn, địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. SĐT: 0243.2121.723 – 0916.428.728.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại khu 2B, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gồm 17 ô đất có diện tích, vị trí, giá khởi điểm cụ thể như sau: 

TT

Tên

thửa đất,

ô đất

Diện tích

(m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

1

Ô số LK01-1

250,0

1.800.000

450.000.000

50.000.000

2

Ô số LK01-2

278,4

1.800.000

501.120.000

50.000.000

3

Ô số LK01-3

258,1

1.800.000

464.580.000

50.000.000

4

Ô số LK01-4

250,0

1.800.000

450.000.000

50.000.000

5

Ô số LK01-5

245,5

1.800.000

441.900.000

50.000.000

6

Ô số LK02-1

381,2

1.800.000

686.160.000

50.000.000

7

Ô số LK02-2

252,5

1.800.000

454.500.000

50.000.000

8

Ô số LK02-3

250,0

1.800.000

450.000.000

50.000.000

9

Ô số LK02-4

250,0

1.800.000

450.000.000

50.000.000

10

Ô số LK02-5

266,2

1.800.000

479.160.000

50.000.000

11

Ô số LK02-6

250,0

1.800.000

450.000.000

50.000.000

12

Ô số LK02-7

268,7

1.800.000

483.660.000

50.000.000

13

Ô số LK02-8

250,0

1.800.000

450.000.000

50.000.000

14

Ô số LK02-9

250,0

1.800.000

450.000.000

50.000.000

15

Ô số LK02-10

250,0

1.800.000

450.000.000

50.000.000

16

Ô số LK02-11

250,0

1.800.000

450.000.000

50.000.000

17

Ô số LK02-12

217,7

1.800.000

391.860.000

50.000.000

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá cho từng ô đất, tối đa 05 vòng đấu giá.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 17 giờ ngày 30/11/2019 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia hoặc tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Sơn (địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Số điện thoại: 0965.338.336 (Đ/c Quý).

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất. Mỗi người tham gia đấu giá chỉ được mua 01 (một) hồ sơ duy nhất cho tất cả các ô đất đăng ký.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 03/12/2019 tại vị trí ô đất.

3. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: theo danh mục đính kèm.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/11/2019 đến hết ngày 02/12/2019.

- Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản tiền gửi của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia theo thông tin:

* Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia.

* Số tài khoản: 42710006399399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Minh.

Lưu ý: Ghi rõ Tên người tham gia đấu giá và Tên xã trên chứng từ nộp/chuyển tiền.

Ví dụ: "Nguyễn Văn A nộp tiền đấu giá đất tại xã Tân Phú".

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/12/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.