Ngày 4/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá Xuyên Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/1/2019 do Trung Tâm Phát Triển Quỹ Nhà và Đất tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá:

QSDĐ tại thửa đất số 64, tờ bản đồ địa chính số 09, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (khu đất thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái).

- Diện tích khu đất: 63.247,9 m2 (đã trừ diện tích thuộc phạm vi bảo lưu đê 30m và diện tích bảo lưu đê 60m).

- Ranh giới khu đất: Theo trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu lập ngày 13/4/2016.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái.

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê bình quân: 15.169 đồng/m2/năm.

Tiền đặt trước: 191.881.000 đ (Một trăm chín mươi mốt triệu tám trăm tám mươi mốt ngàn đồng).

Phí bán hồ sơ: 5.000.000 đ/hs

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 03/01/2019.

Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản vào số tài khoản 0441000701151 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt Quận Tân Bình, Tp HCM. Tên chủ tài khoản là Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/12/2018 đến 09h ngày 01/01/2019 tại hội sở Công ty TNHH Đấu Giá Xuyên Á, lầu 09 tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn, phường Đakao, quận 01, Tp.HCM hoặc VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu, số 12 đường Ninh Bình, Phường 2 Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian, địa điểm xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 03/01/2019 tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá dự kiến: Lúc 8 giờ ngày 04/01/2019 tại VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu, số 12 đường Ninh Bình, phường 2 Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá và điều kiện được tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu trong Tờ trình số 98/TTr-TTPTQNĐ ngày 22/08/2017 của Trung Tâm Phát Triển Quỹ Nhà và Đất tỉnh Bạc Liêu đã được phê duyệt tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 06/09/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không giới hạn số vòng đấu giá, cuộc đấu giá chỉ kết thúc khi không còn ai yêu cầu trả giá tiếp và thực hiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và đúng quy định của pháp luật.

Phương thức đấu: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH Đấu Giá Xuyên Á, lầu 09 tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn, phường Đakao, quận 01, Tp.HCM hoặc VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu số 12 đường Ninh Bình, phường 2 Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Sđt: 0908432774 gặp Anh Sơn.